A
G
E
N
D
A

 

 

 2013

13 Juli ASE Bangers Emmen

28 September ASE Bangers Emmen

14 Oktober autocrossdag Ter Apel

28 December ASE Bangers Emmen

Agenda 2013 van Autosportnoord.nl


14-06-13 Surhuiserveen (regio)
15-06-13 Surhuisterveen
22-06-13 Drogeham
14-07-13 Reserve datum
11-08-13 De Groeve
16-11-13 Feestavond